Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus

Maakunnallinen tutkimus- ja julkaisuhanke

Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa perustanut Keski-Pohjanmaan/maakunnallisen siirtolaisuushankkeen. K-P Kulttuuriliitto toimii hankkeen kotipesänä. Hankealueena on ns. historiallinen Keski-Pohjanmaa eli Perhonjokilaakso ml. Kokkolanseutu, Lestijokilaakso, Kalajokilaakso ja Pietarsaarenseutu (ks. kartta sivun lopussa).

Syitä maakunnan siirtolaisuuden selvittämiselle on monta. Ensinnäkin Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus on vielä pääosin kartoittamatta. Vanha Vaasan läänin alue Oulun eteläinen on siirtolaisuuden keskeistä lähtö- ja paluualuetta. Vielä elossa olevan vanhemman polven myötä poistuu paljon korvaamatonta tietoa. Siihen kannattaa tarttua. Ullavan äskeinen suurtolaisuushanke oheistoimintoineen on tästä mainio esimerkki.

Toiseksi maailmanlaajuisesti avautuneet arkistot tuovat aivan uusia mahdollisuuksia kerätä tietoja maakunnan siirtolaisuudesta. Kolmanneksi maakunnassa on paljon osaavia sukututkijoita ja alan harrastajia. Keräystyön määrän ja laajuuden takia työtä ei voi delegoida vain muutamalle henkilölle, vaan talkootyöperinne on hankkeelle toimiva malli. Tähän tämä hanke tähtää.

Siirtolaisuushanke järjestää yhteistyössä maakunnallisten yhdyshenkilöiden, paikallisten seurojen, yhdistysten ja kuntien kanssa siirtolaisuuden tiedonkeruun organisoinnin. Siirtolaisuushanke kokoaa ja digitoi siirtolaisuuteen liittyvän aineiston (haastattelut, tarinat, valokuvat, kirjeet ym.). Sitä varten on mm. perustettu tämä sivusto, jonka avulla sähköinen aineisto kootaan ja joka toimii yhteistyöfoorumina niin maakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla

Tämä sivuston tarkoituksena on kerätä tietoa hankkeen tavoitteista ja etenemisestä sekä opastaa hankkeseen osallistuvia heidän työssään.

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliiton nimeämä 7-henkinen työryhmä vetää hanketta. K-P liitolla on edustaja hanketyöryhmässä.

Create your website with WordPress.com
Aloitus